The importance of a quick detection and response. Companies are constantly getting targeted by cyber-attacks, some of them may have important valuable customer information, production manufacturing secrets or, in general, sensitive data of all different kinds. Attacks are not always focused on stealing information, but can also aim at implanting ransomware, thus at stopping production […]

Vid ett vishingangrepp ställer måltavlan upp på att delta i en telefonenkät. Mot samtalets slut tillfrågas måltavlan att hjälpa till med ytterligare frågor fast denna gång skriftligen i ett formulär som skickas via email. Måltavlan accepterar ännu en gång att delta. Redan innan måltavlan har börjat besvara frågorna i formuläret har angriparen stulit exempelvis användarnamn […]

Uppdrag: Vilseleda, bluffa och bedra Hur många kan säga att de blir anställda på kunduppdrag med syfte att lura kundens användare? Vilseleda. Bluffa. Bedra. Sårbarheter som utnyttjas är individens godtrogenhet, begär av att vara behjälplig och naivitet. Det vassaste verktyget till förfogande: manipulation. Redan som barn lär vi oss att manipulera andra, det vill säga […]