Vad är egentligen ett red team-test och varför behöver man göra det i sin organisation? Här reder vi ut begreppet red teaming – en sorts ”etisk hacking”. Målet är att identifiera en organisations sårbarheter för cyberattacker.