The importance of a quick detection and response. Companies are constantly getting targeted by cyber-attacks, some of them may have important valuable customer information, production manufacturing secrets or, in general, sensitive data of all different kinds. Attacks are not always focused on stealing information, but can also aim at implanting ransomware, thus at stopping production […]

Under ett av våra pågående social engineering uppdrag hände det som vi försöker undvika – vi hade blivit upptäckta! Eller rättare sagt den påhittade karaktären ”Kim” hade blivit upptäckt. Vad skulle hända nu? Hur skulle uppdraget fortlöpa för att kunna uppnå resultat? Vad skulle beställaren säga? Inför och under ett pågående uppdrag är det i […]