I ett omfattande experiment satte säkerhetsexperter upp 500 falska IoT-enheter, även kallat “honeypots”. Efter bara två timmars exponering hade mer än 500 000 attacker mot IoT-enheter utförts. De falska enheterna var utformade att efterlikna och agera som riktiga routers, smart-TVs, webbkameror och andra vanliga så kallade “smarta enheter”. Experimentet fortsatte under fyra dagar och den […]