Vårt incidentrespons-team jobbar med IT-incidenter över hela världen. Lite skämtsamt kan man säga att det ringer hos oss när det brinner hos andra. IT-angrepp är väldigt kostsamma och det är inte bara de direkta kostnaderna som fort skenar iväg utan även de indirekta. Att investera i IT för att stå bättre förberedd för ett angrepp […]