För ett år sedan hamnade British Airways i blåsväder då de läckte personuppgifter via en osäkrad molntjänst. För detta riskerar bolaget att få betala 230 miljoner dollar i sanktionsavgift. Incidentutredningen visade i det fallet på 22 rader kod som möjliggjort incidenten. Dessa 22 rader ingick i ett JavaScript som inte hade blivit uppdaterat sedan 2012. […]