Vad är egentligen ett red team-test och varför behöver man göra det i sin organisation? Här reder vi ut begreppet red teaming – en sorts ”etisk hacking”. Målet är att identifiera en organisations sårbarheter för cyberattacker.

This is a preliminary analysis of the SolarWinds Orion supply-chain nation-state attack. This is an ongoing analysis and more information will be published when available.

Over the last few years, the battle against Ransomware has resulted in many companies and organizations investing in their backup solutions to restore their environment if it gets encrypted Unfortunately, that’s no longer enough. The threat actors modus operandi has adapted and changed to those protections, and they now also using blackmail to get more money with ransom notes exceeding USD 50M. The ransom note […]

En angripare utnyttjar psykologiska faktorer hos människor i syfte att utföra dataintrång. Vanligt förekommande angreppssätt inom Social Engineering är fysiska intrång och phishing för att på så sätt få tillgång till känslig information, lokaler, nätverk och andra mål. Oavsett val av angreppssätt bygger attacken ofta på specifika scenarion. Ett scenario kan exempelvis vara att få […]

Sekunder efter att jag gömt Lådan kommer det in en man i rummet. Han hämtar någonting i hyllorna bakom mig. Han måste ändå höra min puls som går i hundraåttio? Varför ifrågasätter han inte vad jag gör där? Fysiska intrång är att ta på allvar Ett fysiskt intrång i en organisations lokaler kan vara starten […]