Over the last few years, the battle against Ransomware has resulted in many companies and organizations investing in their backup solutions to restore their environment if it gets encrypted Unfortunately, that’s no longer enough. The threat actors modus operandi has adapted and changed to those protections, and they now also using blackmail to get more money with ransom notes exceeding USD 50M. The ransom note […]

You wake up at 17, ready to start your daily routine. You’re a criminal who works at night, robbing stores, kidnapping people, and reselling stolen jewelry. You do some research for what stores to rob, and off you go. Break into places, steal money, and sometimes you face the owner of the store you are […]

En angripare utnyttjar psykologiska faktorer hos människor i syfte att utföra dataintrång. Vanligt förekommande angreppssätt inom Social Engineering är fysiska intrång och phishing för att på så sätt få tillgång till känslig information, lokaler, nätverk och andra mål. Oavsett val av angreppssätt bygger attacken ofta på specifika scenarion. Ett scenario kan exempelvis vara att få […]

Sekunder efter att jag gömt Lådan kommer det in en man i rummet. Han hämtar någonting i hyllorna bakom mig. Han måste ändå höra min puls som går i hundraåttio? Varför ifrågasätter han inte vad jag gör där? Fysiska intrång är att ta på allvar Ett fysiskt intrång i en organisations lokaler kan vara starten […]

Om ett företag avser att utföra ett fullgott säkerhetsarbete ska angrepp via den mänskliga faktorn tas på allvar och inkluderas i dialoger. Social manipulation är det som gör oss till kommunicerande människor Ur en angripares perspektiv är det i dag enklare och mer tidseffektivt att tillskaffa sig otillåten åtkomst till ett företags interna information i […]