Scarface

Posts by Scarface:

Lär av andras missöden, inte av era egna misstag!

Vårt incidentrespons-team jobbar med IT-incidenter över hela världen. Lite skämtsamt kan man säga att det ringer hos oss när det brinner hos andra. IT-angrepp är väldigt kostsamma och det är inte bara de direkta kostnaderna som fort skenar iväg utan även de indirekta. Att investera i IT för att stå bättre förberedd för ett angrepp […]

19 Oct 2019 in Cyber Security&Infrastructure

Digitalisering och säkerhet – bristande säkerhet hotar att sänka etablerade varumärken

För ett år sedan hamnade British Airways i blåsväder då de läckte personuppgifter via en osäkrad molntjänst. För detta riskerar bolaget att få betala 230 miljoner dollar i sanktionsavgift. Incidentutredningen visade i det fallet på 22 rader kod som möjliggjort incidenten. Dessa 22 rader ingick i ett JavaScript som inte hade blivit uppdaterat sedan 2012. […]

20 Aug 2019 in Cyber Security