Scarface

Posts by Scarface:

It’s time to stop being defensive and go on the offensive!

Over the last few years, the battle against Ransomware has resulted in many companies and organizations investing in their backup solutions to restore their environment if it gets encrypted Unfortunately, that’s no longer enough. The threat actors modus operandi has adapted and changed to those protections, and they now also using blackmail to get more money with ransom notes exceeding USD 50M. The ransom note […]

06 Nov 2020 in Cyber Security

Förtroende är bra, kontroll är bättre!

I vårt 10:e Techtalk talade vi om användare och mjuk säkerhet. Poängen vi lyfte fram var att människor är första delen utav försvaret, på samma sätt som att vi förväntas låsa dörren till kontoret när vi går för dagen. Efter detta följer alla de skydd som vi betraktar som faktiska säkerhetsåtgärder: larm, väktare och fönstergaller […]

06 Aug 2020 in Cyber Security

Lär av andras missöden, inte av era egna misstag!

Vårt incidentrespons-team jobbar med IT-incidenter över hela världen. Lite skämtsamt kan man säga att det ringer hos oss när det brinner hos andra. IT-angrepp är väldigt kostsamma och det är inte bara de direkta kostnaderna som fort skenar iväg utan även de indirekta. Att investera i IT för att stå bättre förberedd för ett angrepp […]

19 Oct 2019 in Cyber Security&Infrastructure

Digitalisering och säkerhet – bristande säkerhet hotar att sänka etablerade varumärken

För ett år sedan hamnade British Airways i blåsväder då de läckte personuppgifter via en osäkrad molntjänst. För detta riskerar bolaget att få betala 230 miljoner dollar i sanktionsavgift. Incidentutredningen visade i det fallet på 22 rader kod som möjliggjort incidenten. Dessa 22 rader ingick i ett JavaScript som inte hade blivit uppdaterat sedan 2012. […]

20 Aug 2019 in Cyber Security