Cyberkriminella passar på när samhället är försvagat

Vårt samhälle sätts på hårda prov under coronakrisen. Det är inte bara sjukvården som ansträngs till bristningsgränsen, även våra IT-system är under extremt hårt tryck. Nu är cybersäkerhet viktigare än någonsin tidigare.

Vi har sett antalet cyberattacker öka markant den senaste tiden. Flera 1000tals nya skadliga webbsidor som har med Corona att göra skapas dagligen samtidigt som människor är som mest informationssökande och mer lättlurade än annars.

Det handlar inte enbart om phishingmail, skadliga webbsidor eller regelrätta attacker. Det faktum att miljontals företag, organisationer och myndigheter över hela världen börjar distansarbeta från en dag till en annan öppnar upp för oerhörda säkerhetsrisker. Risker som kan föra med sig allvarliga intrång och driftstörningar. Det här gäller såklart även de viktigaste verksamheter vi har i landet, de som får infrastruktur, sjukhus, finanser och styrning att fungera. Verksamheterna är inte förberedda på den typen av teknisk lösning. 

Samhällsviktig verksamhet under extremttryck och högre risk än tidigare
Bland våra kunder ser vi att även landets samhällsviktiga verksamheter är under extremt hög belastning. Det kan vara IT-avdelningar som drabbas av sjukfrånvaro och minskad tillgänglighet när personal arbetar på distans. Detta medför en förhöjd risk för IT-incidenter som kan medföra allvarliga avbrott i verksamheten. 

Även MSB och försvarsminister Peter Hultqvist har uppmärksammat den ökade aktiviteten bland cyberkriminella. I en artikel nyligen skrev försvarsministern att vi ser en kraftig ökning av så kallade desinformationskampanjer från aktörer med avsikt att underminera, vilseleda och skapa oro i våra samhällen. Ett brus av uppgifter och konspirationsteorier ska tränga undan och överrösta korrekta fakta. Syftet är att få medborgarna att misstro myndigheter och regeringar samt också att polarisera. 

Vi på Truesec vill under den här kritiska tiden stötta våra samhällsbärande organ och erbjuda trygghet genom att tillhandahålla incidentberedskap med garanterad inställelsetid för hantering av cyberangrepp och incidenter. Tillsammans klarar vi den här krisen.

Låt oss hjälpa dig vara bättre rustad och förberedd!
https://www.truesec.com/incidentberedskap-samhallsviktiga-verksamheter/

Om du däremot redan råkat ut för ett intrång, en attack eller Ransomware – då bör du se över hur vi konkret kan hjälpa dig här: https://www.truesec.com/incident/ och därefter kontakta oss omgående.


By Mikael Lagström

Mikael Lagström has several years of experience from IT, Telecom and Cybersecurity on management level, successfully building up global security services organizations. Mikael works at TrueSec, which is a highly regarded company that focuses on cyber-security, IT infrastructure, and secure development. TrueSec holds a key position in the Swedish market and have a strong reputation internationally due to worldwide security-related assignments.